My favourite movie explosion.

Comments

Anonymous2016-04-28 at 07:49:57Reply
Tunberger"Det finns bara tvÃ¥ möjliga förklaringar:Antingen är de sÃ¥ okunniga/inkompetenta att de tror pÃ¥ vad de säger. Eller ocksÃ¥ torgför de medvetet — och möjligen därtill inspirerade av nÃ¥gon minister— osanningar."Bäste Johan! Det är inte frÃ¥ga om nÃ¥got an-eagin-ellertnlternativ, utan om nÃ¥got mycket värre: BÃ¥da förklaringarna är nämligen adekvata! Det handlar alltsÃ¥ om okunniga lögnhalsar.I övrigt är det här inlägget mycket bra! Flygsoldat 113 Bom
 
Anonymous